Asit değeri, bir gram kimyasal maddeyi nötralize etmek için gerekli olan potasyum hidroksitin miligram cinsinden kütlesidir.


Acid value is the mass of potassium hydroxide in milligrams that is required to neutralize one gram of chemical substance.