Kırılma gerinimi olarak da bilinen kopmadaki uzama, test numunesinin kırılmasından sonra değişen uzunluk ile ilk uzunluk arasındaki orandır.


Elongation at break, also known as fracture strain, is the ratio between changed length and initial length after breakage of the test specimen.