Ürün Kodu Sertlik (shore) Renk Karışımın Ömrü Kürleşme Süresi Ambalaj
Deneme Boyutu Galon 5 Galon
SORTA-Clear® 12 12A Yarı Saydam 40 dakika 12 saat 0,91 kg 7,26 kg 36,28 kg
SORTA-Clear® 18 18A Yarı Saydam 60 dakika 24 saat 1 kg 4,49 kg 22,45 kg
SORTA-Clear® 37 37A Yarı Saydam 25 dakika 4 saat 0,91 kg 7,26 kg 36,28 kg
SORTA-Clear® 40 40A Yarı Saydam 60 dakika 16 saat 1 kg 4,99 kg 22,45 kg