Yük altında eğilme sıcaklığı(HDT), bir polimerin belirli bir yük altında yükseltilmiş bir sıcaklıkta değişime karşı direncinin bir ölçüsüdür.


The Heat Deflection Temperature (HDT), or Heat Distortion Temperature, is a measure of a polymer’s resistance to alteration under a given load at an elevated temperature.