Raf ömrü bir malın kullanıma, satıma, tüketime uygunsuz hale gelene kadar olan süre zarfıdır.


Shelf life is the length of time that a commodity may be stored without becoming unfit for use, consumption, or sale.