Pik sıcaklık, ısı akışı sinyalinin sanal taban çizgisinden en büyük sapmasının ölçüldüğü noktayı işaretler.


The peak temperature marks the point at which the largest deviation of the heat flow signal from the virtual baseline is measured.