Ortoftalik polyester reçine, genel kullanım için orta derecede reaktif, iyi mekanik özelliklere sahip bir tiksotropik polyester reçinedir.


Orthophthalic polyester resin is a thixotropic polyester resin, moderately reactive for general usage, with good mechanical properties.