Hızlandırıcılar, başka bir maddeyi bağlayabilen, karıştırabilen veya bozabilen ve doğal veya yapay bir kimyasal işlemin hızında artışa neden olan maddelerdir. Hızlandırıcılar kimyada önemli bir rol oynar – çoğu kimyasal reaksiyon bir hızlandırıcı ile hızlandırılabilir.


Accelerants are substances that can bond, mix or disturb another substance and cause an increase in the speed of a natural, or artificial chemical process. Accelerants play a major role in chemistry—most chemical reactions can be hastened with an accelerant.