Eğilme modülü eğilme deformasyonundaki gerilimin gerinim oranı veya bir malzemenin eğilmeye direnme eğilimi olarak hesaplanan yoğun bir özelliktir.


The flexural modulus or bending modulus is an intensive property that is computed as the ratio of stress to strain in flexural deformation, or the tendency for a material to resist bending.