Katı bir malzemenin çekme modülü, sertliğini ölçen mekanik bir özelliktir. Elastik deformasyona uğrarken çekme geriliminin  gerinmesine  oranı olarak tanımlanır.


The tensile modulus of a solid material is a mechanical property that measures its stiffness. It is defined as the ratio of its tensile stress  to its strain  when undergoing elastic deformation.